Glöm tekniktankar och vinklar!

Svingen är en rörelse som redan finns i din kropp.

Jag plockar fram ditt rörelsemönster och får bollen att flyga.