PAR 4 336m från VIT tee, 318m från GUL, 266m från RÖD

”Här använder jag ”lillspoon”, Mizuno #4, för att positionera mig på bästa avstånd för ett inspel.
Bollen placeras i uppställningen mitt emellan Driver och järnklubbans bollplats.
Jag brukar pegga dessa slag på samma sätt som en järnklubba.”